Project Mens, Vrijheid en Moraal

“We leven niet in een tijd van verandering, maar in een verandering van tijdperk”

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde

Nu al zijn we 24/7 digitaal met de wereld verbonden en het is bijna onmogelijk om nog zonder internet of social media te leven. We leven in een verandering van tijdperk en staan nog maar aan het begin, zo zullen biotechnologie, kunstmatige intelligentie (AI) en Nano technologieën onze levens nog meer gaan beïnvloeden. De uitdaging is voorbereidt te zijn op dat tijdperk en onze rol daarin van ‘wie we willen zijn als mens’.

De twee werelden van verandering:

Wereld_3 (2)

Om te bepalen waar je naartoe gaat, moet je weten waar je staat.

Vanuit dit credo richt het project Mens, Vrijheid en Moraal zich op vragen als:

  • Waarom is een mens?
  • Waarom ben ‘Ik’ en belangrijk?
  • Waarom zijn ‘Wij’, is er dan ook een ‘Zij’?
  • Waarom is Vrijheid, wat hoort er wel en niet bij?
  • Waarom is de wereld waarin we leven?
  • Waarom en wat is dat alles me Waard?

Deze vragen zijn een verkenning vanuit nieuwsgierigheid, aandacht en kritisch zijn op wat we denken te weten, of zoals Otto Scharmer voorstelt in Theorie U: laten we stoppen met downloaden en oordelen op basis van de oude wereld. Gewoon omdat het ons belemmert om ‘wat in de lucht hangt’ te voelen en daarop te reageren, ons weten is kennis over de oude wereld die is ingekleurd. Als we ruimte willen maken voor wat erin de lucht hangt dan moeten we vanuit nieuwsgierigheid, aandacht en ver-wonder-ing opzoek naar hele nieuwe kleuren om mee aan de slag te gaan. De veranderingen zijn al bezig en kunnen onszelf toestaan mee te veranderen.

De urgentie van dit project staat beschreven in het traktaat dat ik geschreven heb naar aanleiding van berichten in diverse media over de opkomst van de haat en minachting voor de mens.

********