Over

Om te bepalen waar je naartoe gaat, moet je weten waar je staat.

Innovatie-commentator over maatschappelijk relevante thema’s, uitdagingen en hindernissen, op de grens van nu naar straks, over vragen wie we nu zijn om straks te kunnen worden. Identiteit en onze rol van betekenis in de samenleving, succes en falen met gebruik van oude en nieuwe bronnen.

Vanuit de 4P’s; People, Planet, Profit en Party

Roelien Benjamins

Opgegroeid in het mooie Twente ben ik als jonge twintiger verhuist naar Amsterdam, hier woon en werk ik ruim dertig jaar met veel plezier in o.a. de dienstverlenende sector, onderwijs, als project- en programmacoördinator, blogger en schrijver van artikelen over thema’s die mijn nieuwsgierigheid prikkelen. Dat heeft ertoe geleidt om naast gezin en baan een aantal studies op te pakken over een onderwerp waar de mensheid vanaf het vroegste begin mee worstelt, namelijk onze omgang met God en ben nog steeds gefascineerd. Zo is de God van de godsdiensten eeuwenlang bepalend geweest voor ons zelfbeeld en rol van betekenis als mensen in de wereld en heb geconcludeerd dat we daar nog steeds door worden beïnvloed. Ik richt me op de vraag hoe we het gods- en mensbeeld kunnen transformeren naar iets dat ook van betekenis blijft in het tijdperk van de 21ste eeuw.

Interessante Tijden

We leven in onzekere tijden en de maatschappelijke- en sociale spanningen lopen op, er zijn onzekerheden op zowel persoonlijk- als professioneel vlak omdat we niet weten waar het naartoe gaat. Maar als we ervan uitgaan dat we in een overgangstijd leven, zoals hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans stelt: ‘dat we niet in een tijdperk van verandering leven, maar in een verandering van tijdperk’ is hij niet de enige. Daarom ook is het credo ‘om te bepalen waar je naartoe gaat, moet je weten waar je staat’ een aansporing onzekerheden los te laten om zo ruimte te maken voor een toekomst waar plek is voor iedereen.

Vanuit mijn nieuwsgierigheid over maatschappelijke- en sociale ontwikkelingen met de vragen die dat oproept zoek ik naar alternatieve antwoorden. Het heeft mij tot een veellezer gemaakt van interessante vaak complexe breinen die hierover hebben nagedacht en probeer hun oude en nieuwe inzichten toe te passen op de praktijk. Het principe vanwaaruit ik probeer te leven is ‘de scheppende impuls’ of élan vital dat ononderbroken iets onvoorspelbaar nieuws creëert, het onderzoeken van die dynamiek is de uitdaging om voorbereidt te zijn op waar we naartoe gaan.

********