Lees

Religie en wetenschap: NRC 19 april 2019 interview van Marcel aan de Brugh met Heino Falcke. Man van het zwarte gat: ‘God is het begin en het eind’ Hij zocht samenwerking, kosmische deeltjes en God.

Ecosystemen: Interview ‘Bomen helpen elkaar‘. Boswachter Peter Wohlleben ontdekte dat het bomenleven veel rijker en geheimzinniger is dan hij ooit dacht. Hij pleit nu voor een duurzame vorm van bosbeheer die nog meer oplevert ook.

Modern leven: Herman de Dijn, zonder 500 LinkedIn connecties ben je een mislukking,
Autoriteiten als de pastoor, de koning en de filosoof zijn hun vanzelfsprekende gezag kwijt. Maar vrij zijn we daarmee niet geworden. Volgens filosoof Herman De Dijn is het dagelijkse leven onderhevig aan een steeds zwaardere disciplineringsdwang.

Religie zoekers:  Paul Delfgaauw ´God 3.0, He, God laat je niet kennen´, Zwevende gelovigen zijn in de meerderheid in Nederland: gelovigen die niet meedoen in een geloofsgemeenschap. Ze zoeken hun eigen weg zonder vaste grond onder hun voeten te hebben. Zwevende gelovigen zijn echter geen spirituele zwevers die zich weinig in de realiteit begeven, maar gewoon gelovigen die (nog) niet weten waar ze werkelijk willen staan; in ieder geval niet in een geloofsgemeenschap.

Politiek en media: Vrij Nederland, 24 mei 2019: “Terwijl de Nederlandse media zich massaal op het debat tussen Baudet en Rutte stortten, bleef de echte problematiek in Nederland deze week nagenoeg buiten beschouwing, stelt Thijs Broer: het structurele probleem van de politiek die haar greep op de bureaucratie verliest, tot grote frustratie van de burger.”

Poëzie meditatief: Site met zalige teksten en Beelden van André Droogers, auteur van het boek God 3.0, voorbij godsdienst en atheïsme.

Mensbeeld van Neoliberalisme: “Jij bent je eigen merk.” Allemaal concurreren op de vrije markt. Ewald Engelen.

Menselijke manipulatie: In het begin van de 20e eeuw ontwikkelde Edward Bernays (1891-1995) een theorie over het beïnvloeden van de massa. Propaganda klonk zo negatief, daarom kwam Bernays met een acceptabeler begrip: ‘public relations’, PR. Het bedrijfsleven gebruikt zijn bevindingen voor meer omzet, de politiek om de kiezers achter het beleid te scharen. Ewald Engelen.

Politiek, Sociocratisch model: Ondanks zijn hoge leeftijd is hij er nog elke dag mee bezig: het verspreiden van het sociocratische gedachtegoed. Belangrijk, vindt Gerard Endenburg, want er is grote behoefte aan een alternatief voor de democratie. ‘Democratie is een mooie uitvinding, maar het is aan zijn eind. Sociocratie is een aanvulling’

Onderwijs: De Groene Amsterdammer 8 mei 2019: Rebel in het schoolsysteem. Bij Studio Moio hoeven schoolverlaters en jongeren die dreigen uit te vallen zich niet aan te passen aan de normen van het reguliere onderwijs. Zodra die druk wegvalt, groeit hun eigenwaarde en ontstaat er ruimte voor verrassend talent. Een citaat: “Dit waren de vragen die hij zichzelf dagelijks stelde en die de reden waren hem medicijnen voor te schrijven: waarom besta ik? Wat doe ik hier? Waarom ben ik geboren? Jay zelf zegt: ‘Eigenlijk vind ik het merkwaardig dat niet iedereen zich daarover verwondert. Als het klopt dat we allemaal in dezelfde realiteit leven, waarom vraagt dan niet iedereen zich af waarom hij leeft, wat zijn tijd waard is, waarom hij überhaupt opstaat? Nee, mensen wordt juist dringend aangeraden daar níet bij stil te staan. Dat heeft men liever niet. Het is niet nuttig je die vragen te stellen – en je wordt er nog somber van ook.’ “

Mens en wereld: Psychoanalyticus Paul Verhaeghe hoogleraar aan de universiteit van Gent. Sinds 2000 gaat zijn belangstelling uit naar de invloed van maatschappelijke veranderingen op psychologische en psychiatrische moeilijkheden.

Mens en God: Theoloog, schrijver en dichter Wim Jansen: Zelf ben ik aan christendom en religie voorbij – en uitgekomen bij de mystiek van de Liefde.

Maatschappij: De Groene Amsterdammers, Ewoud Engelen interview met Joan Williams; “Slaapwandelend naar een Klassenguerillia”, Progressief heeft de witte werkende klasse (wwk) uit het oog verloren en ze slaan nu terug.

Mens en migratie Deze topambtenaar uit Ivoorkust houdt Europa een spiegel voor: het migratiedebat zit vol hypocrisie, leugens en racisme De Correspondent, Maite Vermeulen, interview met Issiaka Konate.

Economie en transitie: De economie van het genoeg, blog van Bert Rorije. We lopen aan alle kanten tegen onze grenzen op. Onze grondstoffen worden steeds schaarser. Lucht, water en aarde raken alsmaar verder vervuild. De temperatuur op aarde stijgt schrikbarend, evenals de zeespiegel. Planten- en diersoorten sterven in grote aantallen uit. En wij mensen lopen steeds vaker achter onszelf aan, raken steeds meer gestrest, worden ongelukkig of krijgen een burn-out.

Mens en conditie: ‘Ik stuntel dus ik ben’, thema van de maand van de filosofie 2019, We hebben de mens op veel verschillende manier proberen te definiëren. Van cognitieve wezens, rationele dieren, spelende mensen, autonome personen tot culturele scheppers. Voor al deze visies valt wat te zeggen, maar misschien worden we nog wel het meest gedefinieerd door ons eeuwige gestuntel. Met het gelijknamige essay van Tim Fransen cabaretier en filosoof.

Identiteit: Leon Heuts, The Human Story, op Vice Versa; “Juist als de ander in de buurt komt, ervaren we dat we dat we geen grip hebben op onze eigenheid”. Citaat: “maar wie zijn wij dan nog? Maar deels is het ook mijn eigen onzekerheid. De superioriteit van de rede loopt hier simpelweg stuk. Natuurlijk ben ik nog steeds vóór consensus en dialoog. Ik blijf ook overtuigd van de kracht van onze multiculturele samenleving, die zich in mijn ogen al veertig jaar bewijst – ondanks de spanningen. Maar ook ik voel de pijn van een tekort: wie ben ik nu eigenlijk?”

De geef economie: Geen salaris, geen huis, geen boeken en geen televisie, maar leven zonder bezit. Dat is wat Robbert Vesseur (26) sinds december doet. Hij had een prima baan als spaar- en beleggingsadviseur bij Triodosbank, maar gaf deze op om zich te richten op de geefeconomie; een stelsel waarin geld geen rol speelt, maar waarin het draait om het onvoorwaardelijk en belangeloos doorgeven van spullen, diensten en talenten.

********