God 3.0, God voorbij God

Het was een onverwacht treffen met God in het Parijs van 1994 en de aanleiding om te bestuderen wat ik als tiener had achtergelaten in de kerk. Gaandeweg scheen de God van mijn jeugd te zijn getransformeerd tot een God van believing zonder belonging. Hij houdt zich op in een religieuze landschap dat te vergelijken is met een veelkleurige lappendeken en die door antropoloog André Drogers is omgedoopt tot God 3.0.. Bij deze kon ik me comfortabel voelen en ervaar het als een “levenskracht” die doorduurt. Toch neem ik het Arabische advies ter harte, namelijk: ‘vertrouw op God, maar vergeet niet je kameel vast te zetten’, wat zoveel zegt als vooral realistisch te blijven. Mijn drijfsfeer is de nieuwsgierigheid hoe we de wereld met God 3.0 zonniger is in te kleuren zodat het voor iedereen prettig toeven is.

********