Mens en Zin in bedrijf

Frederic Laloux, ‘Er was iets met die organisaties, met hun gebouwen en al dat marmer en glas, en iedereen die druk van hot naar her rent, iets dat ik niet anders kan noemen dan zielloos. Iedereen is heel druk bezig met de volgende cyclus, met het volgende budget, de volgende reorganisatie… Een deel in mij wilde ze tegenhouden en zeggen: “Geloof je het zelf eigenlijk nog wel?” Want ik geloofde het niet meer. Dus die triestheid was een signaal, en van het ene op het andere moment stopte ik met het werken met dergelijke grote organisaties.’ Auteur van ‘Reinventing Organisations’

Is er een roze olifant in de kamer, waar geloof je in als het over het bedrijf gaat, welk gevoel komt omhoog als je erover nadenkt en klopt dat met de praktijk? Voor bedrijven en organisaties is het belangrijk voeling te houden met personeel en klanten, met zichzelf én rol van betekenis binnen het maatschappelijke veld van de samenleving.

Zo willen mensen zich tegenwoordig herkennen in organisaties waaraan ze zich verbinden. Zo ook stelt Nieuw Wij dat de samenleving evolueert richting superdiversiteit en dat bestaande hokjes de realiteit niet meer goed omschrijven. In het rapport word vastgesteld dat mensen en gemeenschappen inmiddels veel meer zijn dan een enkele etniciteit, afkomst of levensovertuiging. Dit als bedrijf onderkennen én daar waarderende ruimte voor creëren is daarom meegaan op de stroom in de samenleving.

Neem contact op voor een verkennend gesprek.

********