Bureau AlterNarratief

Elan Vital

elanvital

Bureau AlterNarratief is een schakel in een enorme keten van organisaties en mensen die ieder vanuit eigen thema’s en expertise bezig zijn met het voorbereiden op de wereld van morgen, een aantal zijn verzameld onder de tab links. Wat ze delen is het uitgangspunt van de 4P’s, People, Planet, Profit én Party, omdat we het leuk willen houden met elkaar.

De kwaliteit van Bureau AlterNarratief is het principe ‘het leven als scheppende impuls – élan vital – die ononderbroken iets onvoorspelbaar nieuws creëert’. Het is de panta rei – alles stroomt- en veronderstelt een “levenskracht” die drijfkracht is voor de evolutie van het leven. Het gaat ervan uit dat alles met elkaar in verbinding staat in een constante stroom die doorduurt. Dit lijkt abstract, maar inmiddels blijkt dat het levensproces van de wereld en dus ons, veel gecompliceerder en verfijnder in elkaar steek dan we dachten.

Zo blijken we in een bio, psycho sociale relatie tot de wereld te staan én zegt psychiater en auteur Paul Verhaeghe, die relatie maakt ons op dit moment behoorlijk ziek. Burn-out, depressie, suikerziekte, obesitas e.d. wijt hij niet aan een overdosis welvaart, maar aan de ongezonde wereld waarin wij leven. Hij pleit voor een veel holistischer, een veel completere en bredere benadering om te zoeken naar een helende relatie met leven en wereld. Het unieke van Bureau AlterNarratief is de praktische benadering om dit abstracte te vertalen naar de praktijk van alledag op persoonlijk en professioneel vlak.

“Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken.” Marcus Aurelius, Romeins Keizer, 121-180 na Chr.

“Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is.” Albert Einstein, 1897 – 1955 na Chr.

********