AlterNarratief

Om te bepalen waar je naartoe gaat, moet je weten waar je staat.

Maatschappelijk relevante thema’s, uitdagingen en hindernissen, op de grens van nu naar straks, over vragen wie we nu zijn om straks te kunnen worden. Identiteit en onze rol van betekenis in de samenleving, succes en falen met gebruik van oude en nieuwe bronnen.

Vanuit de 4P’s; People, Planet, Profit en Party

Roelien Benjamins

Opgegroeid in het mooie Twente ben ik als jonge twintiger verhuist naar Amsterdam, hier woon en werk ik ruim dertig jaar met veel plezier in o.a. de dienstverlenende sector, onderwijs, als project- en programmacoördinator, blogger en schrijver van artikelen over thema’s die mijn nieuwsgierigheid prikkelen. Die nieuwsgierigheid en een (gods)ervaring hebben er ruim vijfentwintig jaar geleden toe geleidt om naast gezin en baan een aantal studies op te pakken met een thema waar de mensheid vanaf het vroegste begin mee worstelt, namelijk onze omgang met God en sindsdien blijf ik gefascineerd. Want al hebben we vanaf de 60tiger jaren de God van de godsdiensten achtergelaten in de kerk om ons eigen mensbeeld en rol in de wereld te bepalen, wat ook nodig was. Blijkt nu dat ‘Hij’ nog steeds vragen oproept getuige de boeken van diverse auteurs zoals Inez van Oort, Yvonne Zonderop en anderen. Wel blijven we het woordje God lastig vinden en hebben er ‘eigenlijk niks mee’ toch denk ik dat we moeten zoeken naar een God- en mensbeeld waar we in de 21ste eeuw mee uit de voeten kunnen. Dat dit nodig is denk ik omdat we anders het risico lopen dat ons over niet al te lange tijd een God- en mensbeeld opgedrongen word waar geen mens die z’n vrijheid koestert gelukkig van word.  

Interessante Tijden

We leven in onzekere tijden en de maatschappelijke- en sociale spanningen lopen op, er zijn onzekerheden op zowel persoonlijk- als professioneel vlak omdat we niet weten waar het naartoe gaat. Maar als we ervan uitgaan dat we in een overgangstijd leven, zoals hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans stelt: ‘dat we niet in een tijdperk van verandering leven, maar in een verandering van tijdperk’ is hij niet de enige. Daarom ook is het credo ‘om te bepalen waar je naartoe gaat, moet je weten waar je staat’ een aansporing om onzekerheden los te laten en zo ruimte te maken voor een toekomst waar plek is voor iedereen.

Vanuit mijn nieuwsgierigheid naar maatschappelijke- en sociale ontwikkelingen en de vragen die dat oproept zoek ik naar alternatieve antwoorden. Het heeft mij tot een veellezer gemaakt van interessante vaak complexe breinen die hierover hebben nagedacht en probeer hun oude en nieuwe inzichten toe te passen op de praktijk. Het principe vanwaaruit ik probeer te leven is ‘de scheppende impuls’ of élan vital dat ononderbroken iets onvoorspelbaar nieuws creëert, het onderzoeken van die dynamiek is de uitdaging om voorbereidt te zijn op waar we naartoe gaan.

Elan Vital

elanvital

AlterNarratief is een schakel in een enorme keten van organisaties en individuen die ieder vanuit eigen thema’s en expertise bezig zijn met het voorbereiden op de wereld van morgen, een aantal zijn verzameld onder de tab links. Wat zij delen is het uitgangspunt van de 4P’s, People, Planet, Profit én Party, omdat we het leuk willen houden met elkaar.

De kwaliteit van het principe ‘het leven als scheppende impuls – élan vital – die ononderbroken iets onvoorspelbaar nieuws creëert’. Is de panta rei – alles stroomt- wat een ‘levenskracht’ veronderstelt die drijfkracht is voor de evolutie van het leven. Het gaat ervan uit dat alles met elkaar in verbinding staat in een constante stroom die doorduurt. Dit lijkt abstract, maar inmiddels blijkt dat het levensproces van de wereld en dus ook van ons, veel gecompliceerder en verfijnder in elkaar steek dan we dachten.

Wij blijken in een bio, psycho sociale relatie tot de wereld te staan én zegt psychiater en auteur Paul Verhaeghe, die relatie maakt ons op dit moment behoorlijk ziek. Met als gevolg burn-out, depressie, suikerziekte, obesitas e.d. hij wijt dit niet aan een overdosis welvaart, maar aan de ongezonde wereld waarin wij leven. Daarom pleit hij voor een veel holistischer, completere en bredere benadering in de zoektocht naar een helende relatie met leven en wereld en ik denk dat we daarbij God niet moeten vergeten.

“Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken.” Marcus Aurelius, Romeins Keizer, 121-180 na Chr.

“Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is.” Albert Einstein, 1897 – 1955 na Chr.

********